ÚDAJE

Orava - servis, s.r.o.
IČO: 46141031
DIČ: 2023249228
IČ DPH: SK2023249228
V záhradách 23, 811 02 Bratislava

zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 72614/B

mobil

0907 717 031

email

martinahlinova@slovakpub.sk

To top