Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Tu nájdete všetky potrebné informácie o

tom, ako chránime vaše súkromie a osobné údaje.

Najdôležitejšie základné informácie:

 1. Prevádzkovateľom tejto Internetovej stránky je Orava – servis, s.r.o., IČO: 46141031, DIČ: 2023249228, IČ DPH: SK2023249228, Sídlo: V záhradách 23 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 72614/B.
 2. Vždy budeme postupovať podľa zákonov: Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov. Sľubujeme, že pri narábaní s nimi budeme vždy dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a ešte viac. Vaše osobné údaje spracovávame len na sledovaný účel, na ktorý ste vyjadrili dobrovoľný súhlas so spracovaním.
 • Vaše údaje uchovávame bezpečne: Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze, aby žiaden z údajov neunikol. Internetová stránka je zabezpečená protokolom SSL, tzn. Že komunikácia medzi vami a našou Internetovou stránkou je šifrovaná bezpečnostným kľúčom, tak aby ich nemohla prečítať žiadna tretia strana.
 • Neukladáme údaje o platobných kartách: Uvedomujeme si, že najcitlivejšie sú údaje o platobných kartách, preto pri platbe za tovar neukladáme žiadne údaje na naše servery, každá transakcia prebieha výhradne na stránkach veľmi prísne zabezpečenej platobnej brány.
 • Informácie o vás nezverejňujeme tretím stranám: vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky, štátne orgány, externá zmluvná účtovná firma, prevádzkovateľ platobnej brány, poskytovateľ webhostingu, Google (cookies – Google Analytics) a doručovateľské spoločnosti.
 • Údaje o vás môžete meniť: vaše osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť v užívateľskom účte. Rovnako môžete kedykoľvek a jednoducho podať odvolanie na spracovanie vašich osobných údajov. Okrem iného máte právo na výmaz, opravu alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Máte právo podať námietku proti spracúvaniu alebo jeho rozsahu. Všetky tieto žiadosti stačí jednoducho zaslať na náš e-mail. V takomto prípade sme však oprávnený žiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti. Oznámenia o prijatých opatreniach vám zašleme bez zbytočného odkladu, nie neskôr ako do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. …a teraz niečo viac
 • Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZnOOÚ). My sa týmto zákonom pri používaní vašich údajov riadime. Zaväzujeme sa, že budeme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi SR. Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich  nebudeme nijako obchádzať. Vyhlasujeme, že váš súhlas si nebudeme vynucovať. Váš súhlas sa zakladá výlučne na dobrovoľnosti! Pred nakupovaním na Internetovej stránke nie je potrebné sa zaregistrovať. Stačí jednoducho vyplniť základné údaje potrebné k vybaveniu vašej žiadosti. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky a vzájomného plnenia našich zmluvných práv a povinností. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronických platieb za tovar sú realizované priamo na stránkach zabezpečenej platobnej brány, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte. Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné štatistické informácie, ktoré nemajú charakter osobných údajov a ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli) a pre účely cielenia našej marketingovej stratégie.
 • Na našom servery používame ďalej súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve našej Internetovej stránky a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť Internetovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač, ani iné zariadenia.
 • Cookie súbory Google Analytics zhromažďujú štandardné informácie o správaní návštevníkov v anonymnej podobe na internete. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane IP adresy) sú prenášané do Googlu. Táto informácia je potom použitá na vyhodnotenie návštevníka a zostavenie štatistických správ ohľadne činnosti na stránke pre nás. Nikdy nebudeme (a ani neumožníme žiadnej tretej strane) používať štatistický analytický nástroj pre sledovanie alebo zhromažďovanie vašich osobných údajov na našej stránke. Google nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami Google. Ani my a ani Google nespojí, alebo sa nebude snažiť spojiť IP adresu s vašou identitou.
 • Ak navštívite našu Internetovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Cookies si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našej Internetovej stránky. Súbory cookies využívame na:
  • správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
  • Google Analytics
  • zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
  • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
  • meranie výkonu servera a hostingu webstránky
  • cielenia marketingových reklám a aktivít
 • Súbory cookie používané na našej Internetovej stránke možno rozdeliť na dva základné typy. krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača). Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas:
  • spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov
  • bankám a prevádzkovateľom platobnej brány na základe vašej objednávky a plnenia kúpnej zmluvy
  • prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
  • ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát a spracovania emailov (napr. webhosting, Google Analytics)
  • tretím stranám, napr. súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami
  • verejným orgánom (napr. polícia)
 • Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesieme za tieto spracovania zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.
 • Majte na pamäti, že spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané hlavne v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a služby a plnenie zmluvného vzťahu, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. Svoj súhlas však môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú na Internetovej stránke. Bezodkladne po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečíme blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania.
 • V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie vašich údajov (e-mailová adresa) na marketingové účely (odber noviniek a akcií), súčasne potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomí, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania Vašich osobných údajov, najneskôr do štyroch rokov od udelenia súhlasu. V každej emailovej adrese nájdete odkaz, po kliknutí na tento odkaz a potvrdení bude váš e-mail vyradený z databázy.
 • Vaše údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu a v nevyhnutnej miere pre účely štatistiky, prieskumu, návštevnosti a obrate avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude vás možné nijakým spôsobom identifikovať.
 • Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu piatich rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovaru, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Prevádzkovateľ Internetovej stránky oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvného vzťahu, ktorej ste boli účastníkom. V prípade registrácie spracúvame vaše osobné údaje po dobu užívania užívateľského účtu, po tom najviac po dobu troch rokov.
 • Ako dotknutá osoba môžete u nás uplatniť všetky vaše práva podľa ustanovení ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Na základe vašej objednávky realizovanej na Internetovej stránke Prevádzkovateľa budemespracovávať tieto osobné údaje:
 • Účel spracúvania osobných údajov:
 • Predaj a odoslanie tovaru kupujúcemu (vyhotovenie faktúry)
  • Poučenie o právach dotknutej osoby: Na základe písomnej žiadosti môžete vyžadovať informácie o stave spracúvania vašich osobných údajov, odpis alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, opravu alebo zmenu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu a výmaz osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona. Ďalej máte právo podať námietku proti spracúvanie osobných údajov. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu piatich rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovaru, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  • Spracúvané údaje: V súvislosti s predajom a vybavením vašej objednávky spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa, kontaktná adresa (adresa doručenia), mesto, štát, PSČ, obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH.
 • Účel spracúvania osobných údajov: marketing (odber noviniek a akcií)
  • Poučenie o dobrovoľnosti:Nie ste povinní súhlas udeliť a poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Poskytnutý súhlasplatí do odvolania alebo po dobu štyroch rokov od udelenia súhlasu. Dobrovoľným vyplnením svojej e-mailovej adresy sa môžete prihlásiť k odberu noviniek a vyjadriť tak svoj súhlas so zasielaním marketingových letákov, rôznych akcií a zliav na ponúkané tovary a služby alebo iných propagačných materiálov. V prípade, že prestanete súhlasiť so spracúvaním osobných údajov – zasielaním ponúk, môže požiadať prevádzkovateľa Internetovej stránky na e-mailovej adrese o skončenie spracúvania osobných údajov, v tomto prípade sa váš email likviduje z odberu a reklamné ponuky sa už nebudú posielať prípadne kliknutím na odkaz v e-mailovej správe alebo na Internetovej stránke. Na základe písomnej žiadosti môžete vyžadovať informácie o stave spracúvania vašich osobných údajov, odpis alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, opravu alebo zmenu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona. Ďalej máte právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov.
  • Spracúvané údaje: V súvislosti s marketingovým účelom spracúvame tieto osobné údaje – email.
 • Účel spracúvania osobných údajov: Kontaktný formulár (Kontakt)
  • Poučenie o dobrovoľnosti: Zaslaním dopytu alebo žiadosti na náš email, tel. číslo alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke, ktorý neslúži na spracúvanie, môžete zanechať správu, žiadosť alebo akýkoľvek dotaz v súvislosti s prevádzkou Internetovej stránky a poskytnutými službami. Tieto údaje nie sú ďalej spracúvané, sú okamžite po vybavení vašej žiadosti likvidované.
  • Spracúvané údaje: V súvislosti s kontaktovaním spracúvame tieto osobné údaje do vybavenia vašej žiadosti alebo dopytu – email a meno.
 • Účel spracúvania osobných údajov: Registrácia užívateľa
  • Poučenie o dobrovoľnosti: Objednávku tovaru je možné v našom obchode realizovať aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uložené iba pri konkrétnej objednávke na čas nevyhnutný na spracovanie objednávky, evidenciu záruky a účtovnú evidenciu. Registrácia nie je povinná, je založená výlučne na dobrovoľnosti. Registrovaný užívatelia požívajú rôzne výhody na produkty a služby ponúkané na našej Internetovej stránke.
  • Spracúvané údaje: V súvislosti s registráciou spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa.
 • Účel spracúvania osobných údajov: Zaslanie recenzie
  • Poučenie o dobrovoľnosti: Ak ste spokojný s našimi službami, tovarom a rýchlosťou vybavenia vášho nákupu, môžete nám zanechať na našej stránke recenziu. Samozrejme každú snahu vieme oceniť formou odmeny.
  • Spracúvané údaje: V súvislosti so zaslaním recenzie spracúvame tieto údaje: e-mailová adresa a meno.
 • Účel spracúvania osobných údajov: Vernostný systém (zľava z predaja)
  • Poučenie o dobrovoľnosti: Vernostný program je určený pre všetkých, ktorý spĺňajú nasledovné podmienky – vytvorenie konta, za nákup, k narodeninám, odporuč nás kamošom alebo napíš recenziu v našom internetovom obchode. Za každú splnenú podmienku dostaneš stanovený počet bodov, ktoré následne môžeš využiť v rámci príslušnej zľavy z celkovej hodnoty tovaru 🙂 Pri následnom nakúpe tovaru máte automaticky u nás uplatnenú zľavu.
  • Spracúvané údaje: V súvislosti s vernostným programom spracúvame: meno a priezvisko, telefónny kontakt, emailová adresa, kontaktná adresa, mesto, štát a v prípade, že nakupujete v rámci podnikateľskej činnosti, aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH, sídlo, dátum narodenia.
 • Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov: Právo na prístup k údajom
  • Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môžeme spoplatniť) a informáciu o:
   • účele spracúvania Osobných údajov;
   • kategórii spracúvaných Osobných údajov;
   • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
   • dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
   • práve požadovať od nás opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;
   • práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;
   • zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
   • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.
 • Právo na opravu
 • Máte právo požadovať aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.
 • Právo na vymazanie Máte právo požadovať od nás aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Osobné údaje,ktoré sa Vás týkajú ak:
  • už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
  • ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
  • namietate ich spracúvanie;
  • sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,
  • je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
  • boli Osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).
 • Právo na obmedzenie spracúvania Máte právo požadovať od nás aby sme obmedzili spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:
  •  namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Osobných údajov;
  • spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • už nepotrebujeme Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým overíme, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • Právo na prenosnosť Osobných údajov Máte právo požadovať od nás aby sme Vám poskytli Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby sme preniesli tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 1. Právo namietať Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov. Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu. Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.
 1. Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska. V rámci Slovenskej republiky je dozorným orgánom: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
 1. Zmeny Podmienok Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať. Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia na Portáli a podľa potreby Vás o zmene Podmienok ochrany súkromia budeme informovať aj prostredníctvom emailu. Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.
 1. Kontaktujte nás Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam ochrany súkromia, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese martinahlinova@slovakpub.sk .
To top